Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Tulevaisuusselvityksiä ja julkaisuja

Julkaisujen linkkejä ja foorumin laatimia lyhyitä kuvauksia.

Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän loppuraportti. 30.9.2008. Julkaisu

Puutuoteklusterin tutkimusstrategia. 2008. Julkaisu

Metsät ja metsäosaaminen Suomen vahvuutena. Esiselvitys, toim. J. Honkatukia ja O. Kuusi. 2008. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 25. Julkaisu

Valtioneuvoston kanslian asettaman metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän väliraportti 15.2.2008.

Metsäsektorin koulutuksen tulevaisuutta pohtineen työryhmän raportti 9.1.2008: Maailman parasta metsä-, puu- ja paperiosaamista. Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa.  Julkaisu

IIASA: Study of the Effects of Globalization on the Economic Viability of EU Forestry. Joulukuu 2007. Julkaisu, tiivistelmä

Suomen puutuoteteollisuus 2020, Skenaario- ja strategiatyön loppuraportti. Julkaisu

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia julkaistiin 5.10.2006. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 - Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia.

MMM:n julkaisusarja 11/2006: Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus - Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi [ pdf,6MB]

Hämäläinen, T. 2006. Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Sitra, innovaatio-ohjelma. Julkaisu

En nationell strategisk forskningsagenda. Ruotsin metsäsektorin tutkimusstrategia. Ruotsinkielinen julkaisu ja englanninkielinen lyhennelmä.

Canadian Forest Innovation Council: Forest Science Policy Forum on Transformative Technologies. Julkaisu

Forest Products Industry Technology Roadmap. Prepared by Agenda 2020 Technology Alliance (A special project of the American Forest & Paper Association) and Energetics Incorporated. Julkaisu

Suomen Akatemian ja Tekesin ennakointihankkeen raportti: FinnSight 2015 - Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät. Paneelien raportit. Tiedote, tiivistelmä ja julkaisu.

Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti: Paperiteollisuus - Toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet. Raportti.

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Metsäntutkimuslaitoksen taustaselvitys Kansallisen metsäohjelman tueksi. Tiivistelmä ja julkaisu.

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset, 2006: ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö ja ympäristöministeriö

SIlván, S. 2006. Valppaus on valttia. Heikot signaalit löytyvät läheltä. Talentum.

Valtioneuvoston ennakointiverkosto ja ennakointi ministeriöissä 2005. Valtioneuvoston ennakointiverkoston raportti 1/2005. Julkaisu.

Topi - Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali. Linkki sivuille.

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2003. Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö – kansainvälinen vertailu. Julkaisu.

Ali-Jyrkkiö ym 2004. Suomen asema globaalissa kilpailussa – yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat tekijät. ETLAn keskustelualoitteita 927.

Valtioneuvoston kanslia 2004. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen loppuraportti. Julkaisu.

Ruokanen, T. 2004. Suomen menestyksen eväät – tiekartta tulevaisuuteen. EVA. Julkaisu.

World Commission on the Social Dimension of the Globalization. 2004. A Fair Globalization: Creating Opportunities for all. Julkaisu

Allén, Tuovi (toim.) 2003. Askelmerkit tulevaisuuteen: Suomi 2015 -ohjelman loppuraportti. Sitran raportteja 34. Kuvaus Julkaisu

Euroopan Komissio. 2002. Alueellisen ennakoinnin opas, Suomi. Kuvaus Julkaisu

Vartia, Pentti ja Ylä-Anttila, Pekka. 2003. Kansantalous 2028. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (B204) ja Taloustieto Oy. Kuvaus

Turunen, K. 2002. Metsäalan korkeakoulutuksen määrällinen ja laadullinen ennakointi. Loppuraportti. Metsänhoitajaliitto ry. Kuvaus

Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto. 2003. TT:n tulevaisuusluotain – Osaamisintensiivinen Suomi 2012. Loppuraportti. Kuvaus Julkaisu

Tiihonen, P. 2003. Amerikka ja Eurooppa – Demokratiasta, työstä ja taloudesta. Taustaselvitys. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Kuvaus Julkaisu

Työvoimaministeriö. 2003. Työvoima 2020 loppuraportti: Osaamisen ja täystyöllisyyden Suomi. Kuvaus Julkaisu

Seppälä, R. (toim.) 2000. Suomen metsäklusteri tienhaarassa. Metsäalan tutkimusohjelma Wood Wisdom. Julkaisu.

Aho, E. 2003. Sattuma suosii valmistunutta. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia -sarjan julkaisu nro 52. Kuvaus

Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2003. Paperi 2030. KTM tutkimuksia ja raportteja.

Tietoa Suomen, Euroopan ja maailman metsävaroista Kuvaus

UN-ECE/FAO. 2005. European Forest Sector Outlook Study, main report. Julkaisu.

UN-ECE/FAO: Forecasts of the economic growth in OECD countries and Central and Eastern European countries for the period 2000-2040

Hakkila, P. 2004. Puuenergian teknologiaohjelma 1999-2003 - Metsähakkeen tuotantoteknologia. Teknologiaohjelmaraportti 5 /2004. Julkaisu

Unasylva Vol. 52, No. 1 (No. 204) - Looking forward. Sisätää mm. artikkelit
Morell: Vision of forestry 50 years on ja Forests and future: regional perspectives. Julkaisu

Futures Research Quarterly Kuvaus Julkaisu

The Futurist

Future Survey, tulevaisuuteen liittyvien kirjojen ja artikkeleiden lyhennelmiä.

Futuribles

World Futures: The Journal of General Evolution

Wired Magazine: Journal of cutting-edge developments surrounding the internet, world wide web, multimedia, and other cyberspace issues.

 

Takaisin Tietoa sivulle Takaisin sivun yläreunaan Päivitetty 08.04.2009


 
     
  Joensuun yliopisto