Aho, E. 2003. Sattuma suosii valmistunutta. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia -sarjan julkaisu nro 52. 75 s.

Suomen entinen pääministeri ja SITRA:n tuleva yliasiamies Esko Aho pohtii kirjassaan Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytyksiä. Kirjan lähtökohtana on kirjoittajan arvio murroksesta, jonka ensimmäistä teknologian nopean kehityksen vaihetta elämme. Toinen vaihe, joka on vielä suurelta osin edessäpäin, tulee siirtämään kehityksen painopisteen teknologisten välineiden tuottamisesta niiden hyödyntämiseen kaikilla tuotannonaloilla ja julkisella sektorilla.

Kirjan keskeisiä viestejä on, että yhteiskunta, joka joustavimmin ja tehokkaimmin kykenee mukautumaan uuden tuotantomuodon vaatimaan järjestykseen, saa kansakuntien keskinäisessä kilpailussa etua. Tämän vuoksi muutosta vastustavista rakenteista, jotka voivat periytyä vallitsevasta yhteiskunnan ja talouden järjestyksestä ja vastustuksesta, on pystyttävä tarvittaessa irtautumaan.

Ahon mukaan järjestelmän muutoskyvyn ohella sosiaalisen pääoman painoarvo kansallisena menestystekijänä kasvaa. Sosiaaliseen pääoma, johon kuuluvat esimerkiksi keskinäinen luottamus, paikallisen ja valtiollisen päätöksenteon uskottavuus ja kansalaisyhteiskunnan toimintakyky, vaikuttavat tulevaisuudessa ratkaisevasti myös taloudelliseen kilpailukykyyn.

Aho moittii kirjassaan hallinnon, elinkeinoelämän ja yliopistojen toistaiseksi täysin riittämätöntä yhteistyötä. Vaikka erityisesti yliopistot ovat Ahon mielestä passiivisia yhteiskunnan hallinnon ja toisaalta elinkeinoelämän suuntaan, on yhteistyön puutteille etsittävä myös hallinnosta ja elinkeinoelämästä.

Kirjassaan Aho pohtii myös yksityisen ja julkisen sektorin roolia yhteiskunnassa sekä suomalaisten alhaista yrittäjyyshalukkuutta. Hänen mielestään ei ole mahdollista kategorisesti arvioida julkista palvelua paremmaksi kuin yksityistä palvelua, tai yksityistä palvelua julkista palvelua tehokkaammaksi. Yrittämisen tiellä olevat esteet ovat Ahon mukaan peruja teollisen ajan kehityksestä palkkayhteiskunnaksi. Hänen mukaan vasta tulevien vuosikymmenten sukupolvet ovat valmiita ottamaan yrittäjyyden haasteet aidosti vastaan. Muutos lähtee parhaiten liikkeelle yrittäjämyönteisestä ja valmentavasta perusopetuksesta.

Kirja loppuu mielenkiintoiseen pohdintaan tulevaisuuden toimialoista Suomessa. Ahon mukaan perinteisten toimialojen väheksyminen on vaarallista. Esimerkiksi informaatioteknologian tuotteiden maailmanlaajuinen valmistuksen uusjako vie lähivuosina Suomesta suuren määrän yrityksiä ja työpaikkoja. Suurimmat valmistuksen mahdollisuudet löytyvät kenties ”menneisyyden aloilta” ja niiden osaamisen tason nostamisesta.

Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin Tietoa sivulle Päivitetty viimeksi 08.03.2004