Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
 

Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät Metsäalan tulevaisuusfoorumin Uutisia-sivulla olleita uutisia.

 • METSÄALAN TULEVAISUUSFOORUMIN TULOSTEN JULKISTAMISTILAISUUS
  Torstaina 3.4.2008 kello 10-11 Säätytalolla Helsingissä
  Tilaisuudessa esitellään juuri päättyneen Metsäalan tulevaisuusfoorumi -hankkeen keskeisimmät tulokset ja suositukset metsäalan pitkän aikavälin kehittämiseksi Suomessa. Tilaisuudessa puhuvat maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston osastopäällikkö Aarne Reunala, Metsäalan tulevaisuusfoorumin puheenjohtaja, rehtori Perttu Vartiainen Joensuun yliopistosta ja Metsäalan tulevaisuusfoorumin johtaja Anssi Niskanen.
  Lisätietoja: Anssi Niskanen, puh. (013) 251 4001, anssi.niskanen(at)joensuu.fi
  Rehtori Perttu Vartiaisen esitys tilaisuudessa
  Johtaja Anssi Niskasen esitys tilaisuudessa
  Tiedote
 • Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot -julkaisu on ilmestynyt.
  Julkaisu (PDF 1654 KB): Simo Häyrynen, Jakob Donner-Amnell ja Anssi Niskanen. 2007. Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot. Metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 171.
  Lisätietoja: tutkija Simo Häyrynen, tutkija Jakob Donner-Amnell ja johtaja Anssi Niskanen (etunimi.sukunimi@joensuu.fi).
 • Metsien ja puun käytön arvoketjut ja uudet mahdollisuudet -selvitys on valmistunut.
  Raportti (PDF 994 KB): Peltola, Taru. 2007. Metsäalan arvoketjujen elinkeinomahdollisuudet
  Lisätietoja: tutkija Taru Peltola (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).
 • Suomen Akatemian ja Tekesin ennakointihankkeen FinnSight 2015 raportti on julkistettu 13.6.2006: FinnSight 2015 - Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät. Paneelien raportit. Tiedote, tiivistelmä ja julkaisu.
 • Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti on julkistettu 12.6.2006: Paperiteollisuus - Toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet. Raportti.
 • Metsäntutkimuslaitoksen taustaselvitys Kansallisen metsäohjelman tueksi on julkaistu 9.6.2006: Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Tiivistelmä ja julkaisu.
 • Metsäalan tulevaisuusfoorumi teetti selvityksen, jossa etsittiin metsäpoliittisia keinoja puun markkinoille tulon edistämiseksi ja keinoja metsäalan tutkimus-, kehitys- ja koulutusketjun toimivuuden parantamiseksi.
  Tiedote 4.4.2006
  Raportti (PDF 1011 KB): Raija-Riitta Enroth ja Ritva Toivonen. 2006. Puun saatavuuden turvaaminen ja metsäalan osaaminen Suomessa. Asiantuntijanäkemyksiä kehittämistarpeista ja vaikuttamiskeinoista.
  Raportin tiivistelmä (PDF 240 KB)
 • Muuttuva yhteiskunta ja metsäsektori -seminaari 2.3.2006 Tieteiden talolla Helsingissä. Lisätietoja
 • Metsäalan tulevaisuusfoorumin yhteenvetokirja ilmestyi kesäkuun 2005 alussa. MENESTYVÄ METSÄALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET tarkastelee metsäalan kehitystä metsätalouden ja metsäteollisuuden, sekä ympäristömuutosten ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Teos on rehtori Perttu Vartiaisen johtaman Metsäalan tulevaisuusfoorumi –hankkeen ensimmäisen vaiheen tulosten yhteenveto. Kirjan tarkoituksena on herättää keskustelua keinoista, joilla metsäalan tulevaisuuteen tulisi varautua. Kirjan ovat kirjoittaneet rehtori Vartiaisen lisäksi johtaja Anssi Niskanen, professorit Paavo Pelkonen, Pertti Harstela, Matti Kärkkäinen, Seppo Kellomäki, Taneli Kolström ja Olli Saastamoinen. Kirjan julkaisee ja sitä myy METSÄ-kirjat.
 • Jaakko Pöyry Management Consulting (Europe) toteutti Metsäalan tulevaisuusfoorumille tulevaisuusselvityksen aiheesta "Työvoiman saatavuus metsätaloudessa". Selvityksessä ennakoitiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitystä metsänhoidossa, puunkorjuussa ja puutavaran autokuljetuksissa vuoteen 2020 saakka ja arvioitiin keinoja, joilla työvoiman saatavuutta voidaan parantaa.
  Raportti (PDF 1349 KB)
 • Toinen tulevaisuusseminaari "Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin - metsätalouden uudet toimintamallit" järjestettiin 1.6.2004 Tampereella. Seminaarijulkaisu on luettavissa tästä (PDF 280 KB).
 • Metsäalan tulevaisuusseminaarin "Elinkeinot globaalimuutosten pyörteissä" seminaarijulkaisu on luettavissa tästä (PDF 474KB).
 • Metsäalan tulevaisuusfoorumin ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 17.6.2003. Samassa yhteydessä MMM järjesti tiedotustilaisuuden foorumin alkamisesta. Voit lukea rehtori Perttu Vartiaisen puheen tiedotustilaisuudessa tästä (PDF-muodossa).

 

 
     
Joensuun yliopisto