Pertti Harstela, MMT
Professori
Metsäntutkimuslaitos

- Virkavapaalla Joensuun yliopiston metsäteknologian professorin virasta ja hoitaa määräaikaista METLAn ja JoY:n yhteistä metsänviljelyteknologian professuuria.
- Toiminut käytännön metsätaloudessa Enso Gutzeit Osakeyhtiön metsäosastolla v. 1970-1974.
- Toiminut useissa kehitysyhteistyöprojekteissa eri mantereilla.
- Useita kotimaisia luottamustehtäviä muun muassa Pohjois-Savon metsäkeskuksen, metsäoppilaitosten, Metsätieteellisen Seuran, Luonnonvarain tutkimussäätiön, Kansallisen metsäohjelman yhden seurantaryhmän, Kuopion aluetyöterveyslaitoksen, Joensuun yliopiston, Metsäntutkimuslaitoksen ja tieteellisten julkaisusarjojen hallituksen, johtokunnan tai neuvottelukunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
- Useita ulkomaisia luottamustehtäviä muun muassa FAO/ECE/ILO Joint Committee'n hallituksessa, IUFROn työryhmien puheenjohtajana, Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyökomission metsätalouden työryhmän jäsenenä sekä väitöskirjojen tarkastajana tai vastaväittäjänä.
- Metsäalan tulevaisuusfoorumin metsäteknologian työryhmän vetäjä