Matti Karjula
Metsäpäällikkö
Stora Enso Metsä

Matti Karjula työskentelee metsäpäällikkönä Stora Ensossa ja vastaa yhtiön Suomen tehtaiden puuhuollosta. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1986 alkaen toimien eri tehtävissä mm. aluejohtajana Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Suomessa sekä kotimaan aluehankinnan johtajana. Ennen Stora Ensoon tuloa hän on ollut Metsähallituksen palveluksessa.

Karjulan ominta osaamisaluetta on käytännön puunhankinta. Hän on myös Stora Enson Euroopan puunhankinnan johtoryhmän jäsen.