Seppo Kellomäki, MMT
Akatemiaprofessori
Joensuun yliopisto

MMT Seppo Kellomäki on toiminut tai toimii mm.:

- Metsänhoitotieteen ja ympäristönsuojelun assistenttina vuosina 1969–1980 Helsingin yliopistossa
- Metsänhoitotieteen professorina vuodesta 1981 lähtien Joensuun yliopistossa
- Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina 1984–1986
- Joensuun yliopiston 1. vararehtorina 1997–1989
- Suomen Akatemian tutkijaprofessorina ja akatemiaprofessorina vuosina 1989–1994 ja 2001–2006
- Suomen Akatemian maatalous-metsätieteellisen toimikunnan jäsenenä 1982–1988 sekä ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunnan jäsenenä 1995–2000
- Suomen Akatemian huippututkimusyksikön johtajana 1995–2005
- Metsätieteiden tutkijakoulun johtajana 1995–2006
- Koordinoinut kaksi Eurooppaan Unionin rahoittamaa tutkimuskonsortiota sekä osallistunut lähes kymmeneen muuhun tutkimuskonsortioihin
- Julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa sekä julkaissut yli 200 muuta artikkelia
- Julkaissut metsäekologian ja metsänhoidon oppikirjat metsätieteiden opiskelijoille
- Työskennellyt ja työskentelee useiden kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa sekä arvioi jatkuvasti tieteellisiin sarjoihin tarjottavia käsikirjoituksia.

Kellomäen erityisosaamista ovat metsäpuiden fysiologia ja ekologia, metsäekosysteemin dynamiikan mallinnus, männyn laatukasvatus, ilmastonmuutoksen vaikutus boreaalisen metsäekosysteemin dynamiikkaan ja metsänhoito muuttuvassa ympäristössä.