Jukka Kilpeläinen, DI, MBA
Toimitusjohtaja
Oy Keskuslaboratorio, KCL

•  1978 1992 Enso, Uimaharju, Imatra: tuotanto, T&K, laatujohtaja
•  1993 1996 Tervakoski Oy: toimitusjohtaja
•  1996 2000 Stora Enso: markkinointijohtaja, suunnittelujohtaja ml. T&K, Helsinki & Düsseldorf
•  2001 2003 Stora Enso: toimistopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja Lontoossa
•  2003 syksyllä paluu Suomeen vetämään globaalisti johtavaa paperi- ja selluteollisuuden tutkimusyhtiötä KCL:ää omistajina UPM, Stora Enso, Metsäliitto ja Myllykoski