Taneli Kolström, MMT
Tutkimusaseman johtaja
Joensuun yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema

Taneli Kolström on toiminut tai toimii mm.:
- tutkijana ja erikoistutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa vuosina 1990 – 1994 ja 2000 – 2001,
- metsänhoitotieteen professorina Joensuun yliopistossa vuosina 1995 – 1999
- Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 1995 – 1999
- Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusaseman johtajana 1.8.2001 lähtien
- Metsäalan tulevaisuufoorumin metsänhoidon työryhmän vetäjänä.
Kolströmin erikoisosaamista ovat metsänhoidon perusteet ja menetelmät, erityisesti metsänuudistamiseen liittyvät kysymykset sekä Venäjän metsätalous