Anssi Niskanen, MMT
Johtaja – metsäalan tulevaisuusfoorumi
Joensuun yliopisto

Anssi Niskanen on toiminut tai toimii, mm.:
- Metsäalan tulevaisuusfoorumin johtajana 2003-
- Metsäteollisuustuotteiden markkinat ja sosioekonomia – ohjelman johtajana ja tutkimuksen johtoryhmän jäsenenä Euroopan metsäinstituutissa 1999-2003
- Metsäekonomian, erityisesti metsäalan yritysten kilpailukyvyn ja johtamisen yliassistenttina Joensuun yliopiston Metsätieteellisessä tiedekunnassa 1999-2001
- Metsänhoitajaliiton hallituksen jäsenenä 1999-2002
- Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden liiton (IUFRO) erikoisprojektin ”Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö” – ohjausryhmän jäsenenä 2001-2003
Niskasen erikoisosaamista ovat metsäalan tulevaisuuskysymykset, yritysten kilpailukyky ja johtaminen, metsiin perustuva alueellinen kehitys, laskentatoimi metsätaloudessa ja kansantaloudellinen metsäekonomia.