Perttu Vartiainen, FT
Rehtori
Joensuun yliopisto

Perttu Vartiainen on toiminut tai toimii mm.:
- Suunnittelumaantieteen professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1993-1994
- Yhteiskuntamaantieteen professorina Joensuun yliopistossa vuodesta 1994 lähtien
- Joensuun yliopiston rehtorina 1.8.1998 lähtien
- Suomalaisen Tiedeakatemian varsinainen jäsen 15.4.2002 alkaen
- Useissa alue- ja kaupunkipolitiikan asiantuntijatehtävissä, esim. Valtioneuvoston kanslian asettaman alueellista kehitystä ja aluepolitiikkaa Suomessa käsittelevän työryhmän jäsenenä (2000-2001) sekä pysyvänä asiantuntijana Sisäasiain-ministeriön asettamassa aluehallinnon vahvistamishankkeessa (2003-2004)
- Osallistujana useilla päättäjille suunnatuilla valtakunnallisilla kursseilla kuten Sitran Suomi 2015 –ohjelmassa (2002-2003)
- Metsäalan Tulevaisuufoorumin toteutusryhmän puheenjohtajana.

Vartiaisen erikoisosaamista ovat aluepolitiikka ja aluekehitys, muuttoliike, kaupunkijärjestelmän muutos ja seutuistuminen sekä korkeakoululaitos ja alueellinen innovaatiojärjestelmä.