Metsäalan tulevaisuusseminaari: Menestyvä metsäala - Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen yhteenveto
16.3.2005 Sibelius-talo, Lahti

Esitelmän lyhennelmä / Julkaistavissa 16.3.2005

PUUN SAATAVUUS TURVAA METSÄSEKTORIN MENESTYSTÄ

Professori Pertti Harstela
Metsäntutkimuslaitos ja Joensuun yliopisto

Metsäsektorin ja laajemminkin metsäklusterin menestyksen avaintekijä on se, että metsäteollisuus kokee edelleen Suomen haluttuna investointikohteena. Investointihalukkuuden takaa ennen muuta tehtaiden kansainvälinen kilpailukyky.

Suomen vahvuuksia ovat vakaa yhteiskunta, korkea tietotaito ja tehokas koulutus sekä moderni teollisuus. Heikkouksina taas ovat korkea puun ja työn hinta, verotus ja työn joustamattomuus. Tienhaarassa ovat puun saatavuus, infrastruktuuri, työvoiman saatavuus ja energian hinta. Vahvuudet ja tienhaarassa olevat tekijät tulisi säilyttää kilpailukykyisinä ja vahvistaa heikkouksia.

Metsätaloudessa voidaan vaikuttaa lähinnä puun saatavuuteen, hintaan ja työvoiman riittävyyteen. Energiapuu osaltaan vaikuttaa energian hintaan, mutta sen merkitystä liioitellaan. Metsäpolitiikan painopisteeksi tulee saada puun saatavuus kilpailukyiseen hintaan .

Puun saatavuuden osatekijöitä ovat puun markkinoille tulo, paikallis- ja yksityisteiden kunto ja työvoimapulan torjuminen. Metsätalouden kannattavuuden ja kustannustehokkuuden ylläpito ja parantaminen alentavat puun hintapaineita ja kannustavat puun tuotantoon.

Kuusi on selvä niukkuusartikkeli. Metsätalouden edistämisestä vastaavien tulisikin panostaa kuusen tarjontaa nopeasti lisääviin toimenpiteisiin. Sellaisia ovat terveys- ja kasvatuslannoitukset, hakkuiden suuntaaminen vanhimpiin ikäluokkiin ja tyvilahojen metsiköiden tunnistaminen ja kiertoajan lyhentäminen.

Muita keinoja lisätä puun markkinoille tuloa ovat sukupolvenvaihdosten edistäminen, metsätilojen koon kasvattaminen ja ammattimainen puuntuotanto, yhteismetsien perustaminen, neuvonnan liittäminen entistä selvemmin metsäpalveluun ja ajantasaiseen metsäsuunnitteluun siirtyminen. Varsin huolestuttavaa on alemman tieverkon kunnon rapistuminen. Ilmastomuutos tulee entisestään kärjistämään kuljetusongelmia.


Takaisin edelliselle sivulle Takaisin sivun yläreunaan