Metsäalan tulevaisuusseminaari: Menestyvä metsäala - Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen yhteenveto
16.3.2005 Sibelius-talo, Lahti

Esitelmän lyhennelmä / Julkaistavissa 16.3.2005

SUOMEN METSÄTEOLLISUUS VOI MENESTYÄ KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUSSA

Professori Matti Kärkkäinen

Puu- ja metsäosaamiskeskus

Tulevaisuuden arvioimiseksi on tiedettävä mennyt kehitys. Näkökykyä selkeyttää, jos kulutuksen muutoksia tarkastellaan henkeä kohti, ja lisäksi tarkastelu tehdään erikseen teollisuusmaille ja kehitysmaille.

Puutuoteteollisuudessa merkittävin muutos viimeisten 40 vuoden aikana on ollut sahatavaran kulutuksen aleneminen henkeä kohti. Muutos on merkittävä: nykyisin sahatavaraa kulutetaan henkeä kohti puolet siitä, mitä vielä 1960-luvun alussa. Myös vaneri on kypsässä vaiheessa oleva tuote, jonka henkeä kohti laskettu kulutus on lisääntynyt vain kehitysmaissa. Sitä vastoin uudet kuitulevytuotteet (pääasiassa MDF-levy) ja lastulevyt (pääasiassa OSB-levy) ovat antaneet uutta elämää perinteisille, jo ikääntyneille tuotteille.

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotanto on lisääntynyt menneinä vuosikymmeninä voimakkaasti, ja ainoastaan sanomalehtipaperia voidaan pitää elinkaarensa päässä olevana tuotteena, jonka henkeä kohti laskettu kulutus on pikemminkin tasaantunut kuin kasvussa. Sitä vastoin pehmopaperit, pakkauslaadut ja myös kirjoitus- ja painopaperit ovat vielä selvässä kasvuvaiheessa.

Metsäteollisuuden tärkeimmissä tuoteryhmissä viennin osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta on jatkuvasti lisääntynyt. Tuotteet ovat globalisoituneet niitä tuottavien yritysten myötä, eikä yhdentyvässä maailmassa suojattuja markkinoita juurikaan ole.

Suomessa toimivien metsäteollisuusyritysten tulevaisuuden menestys riippuu siitä, missä määrin ne pystyvät lisäämään tuotantoaan maan ulkopuolella. Kotimaassa lisäykset jäävät pieniksi raaka-ainerajoitteen vuoksi. Kun Suomen metsäpolitiikassa keskeiseksi tehtäväksi nostetaan kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuden turvaaminen ja infrastruktuurin parantaminen ympärivuotisten maakuljetusten varmistamiseksi, maassa toimivan metsäteollisuuden jatkuva uusiutuminen voidaan turvata.


Takaisin edelliselle sivulle Takaisin sivun yläreunaan