Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Metsänhoidon ja metsäteknologian työryhmät

Metsänhoidon ja metsäteknologian työryhmät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä osittain päällekkäisten alueidensa alalta. Metsänhoidon ja metsäteknologian työryhmään kuuluvat: Pasi Puttonen (HY), Altti Keskilohko (Lännen Tehtaat Oyj), Mikko Lehikoinen (Kesla Oyj), Antti Asikainen (Metla), Vesa Imponen (Metsäteho) sekä puheenjohtajana Pertti Harstela (Metla/JoY) ja sihteerinä Taneli Kolström (JoY).

Metsäalan tulevaisuusfoorumin metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä luotasi puuntuotannon ja -korjuun tulevaisuutta seuraavien 10 - 20 vuoden aikajänteellä. Työ koostui seuraavista vaiheista: kirjallisuustarkastelut ja tilastojen analyysointi, asiantuntijoiden haastattelu ja kuuleminen, muiden ryhmien työn seuranta, tulevaisuustyö skenaariotekniikalla, seminaarialustusten työstäminen ja tulevaisuusseminaarit (2, 3) sekä raportointi.

Skenaariotarkastelussa muodostettiin neljä erilaista skenaariota erilaisiin puun kysyntätilanteisiin pohjautuen. Kullekin skenaariolle tehtiin SWOT-analyysi, jonka yhteenvetona tunnistettiin metsäalan vahvuudet ja heikkoudet. Tarkastelussa haettiin vastausta kysymykseen, mitä joka tapauksessa on tehtävä eli mitkä asiat ovat yhteisiä kaikille skenaarioille.

Työryhmän tulokset ovat ilmestyneet julkaisussa:
Kolström, T. & Harstela, P. (toim.) 2005. Puuntuotannon ja -korjuun tulevaisuus. Metsäalan tulevaisuusfoorumi - työryhmäraportti. Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä. Joensuun yliopsto, metsätieteellinen tiedekunta. Tiedonantoja 161. 90s. + 7 liitesivua.

Raportti on tilattavissa Joensuun yliopiston kirjastosta ja vapaasti ladattava PDF-versio löytyy täältä.

 
Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivulle Päivitetty 19.09.2006
 
     
  Joensuun yliopisto