Keinoja metsäalan osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi:

1. TUTKIMUKSEN SUUNTAAMINEN

Metsäalan tulevaisuusfoorumin työssä on noussut esiin metsäalan tutkimuksen kansainvälisesti korkean laadun säilyttämisen ja tutkimustiedon entistä tehokkaamman käytäntöön siirtymisen tärkeys.

Miten käsityksenne mukaan tutkimusta metsäalalla tulisi suunnata, jotta tutkimus tukisi metsäalan elinkeinotoimintaa ja kilpailukykyä mahdollisimman hyvin?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5:
1= tutkimustoimintaa vähennetään selvästi
2= tutkimustoimintaa vähennetään hieman
3= nykyinen tutkimustoiminnan laajuus säilytetään
4= tutkimustoimintaa lisätään hieman
5= tutkimustoimintaa lisätään selvästi

a) Metsätalouden tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

b) Ekologinen tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

c) Markkinointi ja markkinatutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

d) Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

e) Liiketaloudellinen tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

f) Kansainvälisen kaupan tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

g) Käyttäytymistieteellinen tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

h) Teknologinen tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

i) Tulevaisuuden tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

j) Perustutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

k) Soveltava tutkimus
Tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

Kommentteja? Muita tutkimuksen alueita / keinoja?

2. TUTKIMUKSEN JA KEHITYSTYÖN ORGANISOINTI

Miten vaikuttavia alla luetellut toimenpiteet ovat metsäalan tutkimuksen ja kehitystoiminnan (uusien tuotteiden ja palvelujen luominen / olemassaolevien parantaminen) organisoimiseksi niin, että ne tukisivat nykyistä paremmin metsäalan elinkeinotoimintaa ja kilpailukykyä?
Kuinka todennäköisenä pidätte toimenpiteiden toteutumista vuoteen 2015 mennessä?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5 sekä toimenpiteen vaikuttavuuden että toteutumisen todennäköisyyden suhteen.

Toimenpiteen vaikuttavuus:
1= ei vaikuta lainkaan
2= vähän vaikuttava
3= kohtalaisesti vaikuttava
4= suuresti vaikuttava
5= erittäin vaikuttava

Toteutumisen todennäköisyys:
1= täysin epätodennäköistä
2= enemmän epätodennäköistä kuin todennäköistä
3= toteutuu 50% todennäköisyydellä
4= enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä
5= toteutuu varmasti

a) Metsäalan tutkimukseen lisää julkisia resursseja
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

b) Metsäalan tutkimukseen lisää yksityistä rahoitusta
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

c) Metsäalan tutkimusorganisaatioiden yhteistyön lisääntyminen Suomessa
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

d) Metsäalan tutkimusorganisaatioiden yhdistyminen Suomessa
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

e) Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden yhdistyminen ulkomaisiin tutkimusorganisaatioihin
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

f) Kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

g) Yhteistyön lisääminen elinkeinoelämän ja tutkimuksen välillä
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

h) Tutkimuksen riippumattomuuden varmistaminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

i) Riskirahoituksen lisääminen uusien asioiden tutkimiseksi
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

j) Laaja-alaisen kansallisen metsäalan tutkimuksen neuvottelukunnan perustaminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

k) Selvityshenkilö suunnittelemaan metsäalan tutkimuksen uudistamista
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

l) Tieteenalojen rajat ylittävän tutkimuksen lisääminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

m) Tutkimuksen ja kehitystyön yhteistyön lisääminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

n) Kehitystyön lisääminen metsäsektorin tuotannon tehostamiseksi
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

o) Kehitystyön lisääminen uusien puupohjaisten tuotteiden luomiseksi
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

p) Kehitystyön lisääminen uusien palvelujen luomiseksi
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

Kommentteja, muita tutkimuksen organisointiin ja resursointiin liittyviä näkökulmia:

3. TUTKIMUSTIEDON SIIRTO KÄYTÄNTÖÖN

Miten tehokkaasti käsityksenne mukaan alla luetellut toimenpiteet edistäisivät metsäalan tutkimuksen tulosten siirtymistä käytäntöön?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5:
1= ei vaikuta lainkaan
2= vähän vaikuttava
3= kohtalaisesti vaikuttava
4= suuresti vaikuttava
5= erittäin vaikuttava

a) Tutkijoiden työskentely välillä toisessa tutkimusorganisaatiossa
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

b) Tutkijoiden työskentely välillä metsäalan käytännön tehtävissä
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

c) Metsänomistajien ja muiden käytännön toimijoiden ottaminen systemaattisesti mukaan tutkimushankkeisiin
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

d) Välittäjäorganisaatioiden (Tapion, osaamiskeskusten ja tiedepuistojen kaltaiset organisaatiot) liittäminen osaksi nykyisiä tutkimusorganisaatioita
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

e) Välittäjäorganisaatioiden resurssien lisääminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

f) Tutkimusorganisaatioille vastuu tulosten käytäntöön viemisestä
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

g) Informaatikkojen palkkaaminen metsäorganisaatioihin avustamaan tutkimustiedon löytämisessä
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

h) Viestinnän lisääminen tutkimusorganisaatioissa
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

i) Tiedon vienti käytäntöön osaksi tutkijoiden ja tutkimuksen arviointia ja palkitsemista
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

j) Asiakasrahoitteisen tutkimuksen lisääminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

k) Tiedepuistojen toiminnan kehittäminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

l) Osaamiskeskusten toiminnan kehittäminen
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

m) Tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen lisääminen esim. perustamalla yhteistyöfoorumeja
Ei vaikuta lainkaan 1 5 Erittäin vaikuttava

Muita tutkimustiedon käytäntöön siirtämiseen liittyviä näkökulmia:

4.KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Mikä on käsityksenne alla lueteltujen asioiden merkityksestä metsänhoitajien ja metsätalousinsinöörien koulutuksen kehittämiseksi niin, että koulutus palvelisi metsäalan elinkeinotoimintaa ja kilpailukykyä entistä paremmin?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5:
1= koulutusta tulisi vähentää selvästi
2= koulutusta tulisi vähentää hieman
3= nykyisen koulutuksen laajuus tulisi säilyttää
4= koulutusta tulisi lisätä hieman
5= koulutusta tulisi lisätä selvästi

a) Metsänhoito
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

b) Kansantalous
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

c) Liiketalous
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

d) Markkinointi
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

e) Viestintä
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

f) Käyttäytymistieteet
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

g) Asiakaspalvelutaidot
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

h) Teknologia
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

i) Ekologia
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

j) Ympäristönhoito
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

k) Puukemia
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

l) Käytännön harjoittelu
Harjoittelua tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

m) Kansainvälinen kauppa
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

n) Kulttuurien tuntemus
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

o) Vieraiden kielten opiskelu
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

o) Kansainvälinen työharjoittelu
Koulutusta tulisi vähentää selvästi 1 5 Lisätä selvästi

Kommentteja; muita osaamisaloja, joihin koulutuksessa olisi panostettava:

Metsäsektorin tulevaisuus ja yhteiskunnan muutokset Suomessa

5. MITEN METSÄSEKTORI MUUTTUU SUOMESSA SEURAAVAN KYMMENEN VUODEN AIKANA?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5:
Verrattuna nykyiseen
1= vähenee huomattavasti
2= vähenee jonkin verran
3= pysyy ennallaan
4= lisääntyy jonkin verran
5= lisääntyy huomattavasti

a) Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

b) Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

c) Metsäteollisuustuotteiden jalostusarvo
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

d) Paperin kysyntä maailmassa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

e) Sahatavaran kysyntä maailmassa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

f) Metsäalan konsultointipalvelujen vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

g) Metsäkoneiden ja laitteiden vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

h) Bioenergiaan liittyvän teknologian vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

i) Puun käyttö bioenergiana
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

j) Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

k) Tuontipuun käyttö teollisuudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

l) Puun tuotanto metsätalouden keskeisenä päämääränä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

m) Puun tarjonta yksityismetsistä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

n) Puun reaalihinta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

o) Metsien puuston kasvu
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

p) Metsätalouden kannattavuus
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

q) Vuosittaiset hakkuumäärät
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

r) Metsänomistajien kiinnostus metsien talouskäyttöön
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

s) Metsänomistajien kiinnostus metsäasioihin yleensä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

t) Kansalaisten yleinen kiinnostus metsäsektoriin
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

u) Poliittisten päättäjien kiinnostus metsäsektoriin
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

v) Metsien talouskäytön hyväksyttävyys
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

w) Metsä- ja luontomatkailu
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

x) Kiinnostus metsiin veden ja ilman laadun parantajina
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

y) Suojeltujen metsien pinta-ala
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

z) Ympäristönsuojelun painoarvo metsätaloudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

aa) Metsätalouden työvoiman tarve
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

bb) Metsäteollisuuden työvoiman tarve
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

Muita olennaisia muutoksia:

6. METSÄALAN OSAAMINEN NYT JA VUONNA 2015

a) Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte metsäalan tutkimukselle nyt?

b) Entä millaiseksi arvioitte sen vuonna 2015?

c) Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte metsäalan yliopistokoulutukselle nyt?

d) Entä millaiseksi arvioitte sen vuonna 2015?

e) Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte metsäalan amk-koulutukselle nyt?

f) Entä millaiseksi arvioitte sen vuonna 2015?

g) Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte palvelujen ja tuotteiden kehitystyölle metsäalalla nyt?

h) Entä millaiseksi arvioitte sen vuonna 2015?

i) Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte tutkimustiedon käytäntöön siirtämiselle nyt?

j) Entä millaiseksi arvioitte sen vuonna 2015?

7. MITEN MIELESTÄNNE YHTEISKUNTA MUUTTUU LÄHIMMÄN VUOSIKYMMENEN AIKANA (KESKEISET MUUTOSTRENDIT JA NIIDEN VAIKUTUKSET YHTEISKUNTAAN)?

8. KUINKA MAINITSEMIENNE YHTEISKUNNAN MUUTOSTEN TULISI MIELESTÄNNE HEIJASTUA METSÄALAN KEHITTÄMISEEN SUOMESSA?

VASTAAJAN TIEDOT

Sukupuoli
Mies
Nainen

Syntymävuosi

Mikä on koulutuksenne?

Katson kuuluvani lähinnä seuraavaan ryhmään:
Metsänomistajat
Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten henkilöstö
Teollisuus
Hallinto
Tutkimustoiminta
Kehitystoiminta
Konsultointi
Koulutus
Edunvalvonta
Yrittäjä
Kansalaisjärjestö

Työskentelen metsäalalla
Kyllä
En

Määritelkää oman asiantuntemuksenne erityispiirteitä: