Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Metsäteollisuuden työryhmä

Metsäteollisuuden työryhmän puheenjohtajana toimi professori Matti Kärkkäinen.

Metsäteollisuustyöryhmässä pääpaino oli Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden kilpailukykytekijöiden arvioinnissa. Työn pohjana olivat aineistot, joiden tuottajia ovat olleet mm. FAO, ITTO, UN/ECE/Timber Committee ja eri markkina-alueiden kansalliset lähteet. Asiantuntijahaastatteluiden avulla arvioitiin eri metsäteollisuuden alojen tulevaa kehitystä.

Metsäteollisuusryhmän tuloksia esitellään foorumin ensimmäisen vaiheen yhteenvetoraportissa ja syksyllä 2005 ilmestyneessä kirjassa:

Kärkkäinen, Matti. 2005. Maailman metsäteollisuus. Taustaa Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden arvioinnille. Metsäkustannus Oy. 355 s. Kirja on tilattavissa Metsäkustannuksen kotisivuilta.

Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivulle Päivitetty 25.01.2006
 
     
  Joensuun yliopisto