Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
 
 

Metsäalan Innovaatiopaja:
Rakentaminen ja asuminen & pakkaaminen ja logistiikka

Jalostetut ideat

Taulukko sisältää Innovaatiopajassa 15.2.2007 jatkojalostetut ideat. Ideat ovat vapaasti käytettävissä.

 

PAKKAAMINEN  
POSTIN TUONNIN JA PAPERINKIERRÄTYKSEN YHDISTÄMINEN
- uutuus, toteutettavuus, kiinnostavuus
- vähemmän kuljetusta
- paperin tehokas kierrätys raaka-aineeksi
- konseptia voi laajentaa
o energia
o ongelmajäte
- kuluttajille mieluinen ratkaisu
- ”elämä” helpottuu
- postin ”nouto”

METSÄN MONIMUOTOISUUSKÄYTÖN VERKOTTUMINEN
- ”poimija-toimija”
- ”metsurimatkailu”
- ”metsässä tehty”, ”metsässä pakattu”
- ”metsälähteet juomiksi”
- älykäs etsintä / tunnistus (v. marjastus)
- säilövät, kuivaavat, suojaavat, kevyet, mukana kulkevat keräilypakkaukset
- ”pokasahaturismi”
- pohjoisten havumetsien verkottumishanke (Kanada, SE, FI…)

BIOMASSAPOHJAISTEN PAKKAUSTEN JA TOIMINTOJEN “UUDELLEEN KEKSIMINEN”
- muuttuvakokoinen / -muotoinen
o auton sopiva
- itsensä ”kirjoittava”
- itsensä ilmaiseva (tila, status → kylmäketju)
- itse hajoava, poltettava
- lämpiävä, jäähtyvä
- kineettisen energian hyödyntävä

“NANO” COATING & COMPOSITE
1. Utilize the desirable characteristics of wood fibres in composites with nano structures
2. create certain physical characteristics and tacial (?) properties in package surfaces

“BOX PROFESSOR” & ROBOT
- business concept for endconsumer and small business
- the professor eveates (?) the sought packaging solution. The robot realizes it.
- “Multi Box”

ONE WAY LARGE SCALE CONTAINERS
- liquid granulate type materials
- cut down logistics cost
- combustible
- composite material? shops size?
- “SKI-WAX packaging
o tearable, hot-melt durable “STICK”
o croissant dough
- light & strong
- would decrease transported weight and make return transports
unnecessary
- should be suitable for combusting for energy (easily cleanable
innersurface, or a separate removable 'inner tube')
- could also fit in some stationary applications

“POPCORN CARDBOARD”
- Problem: Cardboard is a high volume material.
- Solution: A middle layer which expands rapidly on demand.

KASVAMISEN BIOSYNTEESIPROSESSIN “ON LINE” HYÖDYNTÄMINEN (VERSUS “ISTUTA, KASVATA, KATKAISE”)
- koivun mahlan juoksutus
- uuteaineet (Latex)
- kaasujen tuotanto (CO2, O2, H2)
- puun vesi- ja ioniaineensiirron
- puun heilumisen (tuuli) muunto energiaksi
- erikoiskemikaalit (lääke, kosmetiikka…)
- pieneliöiden toiminnan hyödyntäminen

ÄLYKÄS PAKKAUKSEN JA KULUN SEURANTA
- uutuus, toteutettavuus, kiinnostavuus B2B
- tallentaa pakkauksen kulun (paikannus, matka, tärinä, T·C)
- varmistaa oikea-aikaisen kuljetuksen
- lisää arvokuljetuksen turvallisuutta / varmuutta

WOOD STRUCTURES FOR AL-ELECTRIC CABLE RAILS
Al-electric cable rails should be (johtokamara, kisko) replaced by wood based structures, materials

“ACCOUSTIC BOX”
- utilize cellulose fibre based network for acoustic enhancement products
- concert hall
- studios
- homes
- home theatres
- public buildings
- homeitiöiden + hajujen neutralisointi biologisesti selluloosapohjaisella alustalla
- accoustic wallpaper

LUXURY, USER FRIENDLY FIBER BASED CUP (-BOARD)
- quality level / feed of the cup = quality of the coffee
- on-the-go coffee cup LIP + smell transparent
- good grip, doesn't burn fingers, keeps the coffee warm +/-, doesn't affect taste, feels good on our lips
- also other dishes… (teller, etc.)
- a cup to match the quality & price of special drinks, like
coffees, costing 3-4 euros
- sturdy, almost like porcellain
- feeling good on lips, easy to hold in hand, isolating enough, but
also letting a hot drink cool down in a reasonably short time
- could be a moulded cup (like a cup for cream, in the same series)
- the lid could let the aroma come through (in take away portions)

FLEXIBLE SIZE FIBER PACKAGING (TRANSPORT PACKAGING)
- “one size fits all”, same packaging for different sizes, adaptable
- replace/reduce plastic based filling materials
- “telescopic”, expendable, adjustable
- accordion-like
- easy to seal
- integrate fiber based “Styrofoam”
- fiber Velcro
- strong enough, very light boxes
- adjustable, extendable structure, e.g. 'telescopic' or
accordion-like
- would allow variable number of products to be send from mill to
whole-sale and from w-s to retail in one and the same box
- would decrease amount of e.g. polystyreen as a filler of empty
boxes

PAKKAUKSEN OMINAISUUDET AUTTAVAT ELINTARVIKKEIDEN
1) säilymistä ja 2) seurantaa
uutuus
toteutettavuus
kiinnostavuus
1) säilyminen
- antiseptiset ominaisuudet
- rotankestävyys
- aurinkokennopakkaus ”halpa jääkaappi”
- jne.
2) seurantaa = sensori
- pilaantuminen
- käyttökelpoisuuden normistus
- ylimääräiset myrkylliset aineet (kanarianlintu)
- hälytys
- jne.

   
RAKENTAMINEN, ARVOKETJUT JA YHTEISTYÖ  

EKOTEHOKKUUS
- EU-tasoinen matalaenergiatalo: edunvalvonta (oikeiden mielipidevaikuttajien mukaan ottaminen)
o kriteeristö
o talotekniikan vienti
o pientaloaluekonseptin tarkistus
- hiilinielu
o laskelmien tarkistus
o ”oman edun” määritys
o äänekäs vertailu muihin materiaaleihin
- eteenpäinvieminen MMM + KTM + YM + teollisuus itse
- CASE: Pietarin asuntoalue, ”Paloheimon ekokylä” Kiinaan

TALOJEN AFTERSALES
- dokumentointi materiaaleista
- talon puurakenteiden ”anturointi”
- huolto / tarkastuskäynnit määrävälein → palaute asujalle talon kunnosta / neuvonta
- talon historia talteen, huollot ajoissa → ***** luokan talo, joka on edullinen ja terveellinen asua
- oppia ja palautetta toimittajalle (toimittajien vastuu & vastuunjako)
- lisää koko busineksen uskottavuutta
o rahoittajiin
o vakuuttajiin
o ostajiin nähden
→ sertifioidut rakentajat

DISCONNECTION
- kemiallinen ja mekaaninen eroon toisistaan
- mieluummin suomalaisten (omistajat) päätöksellä kuin ulkomaalaisten sijoittajien päätöksellä ¦ KTM + VM + MMM
- toiminnan kehittäminen mekaanisen ehdoin tulee mahdolliseksi
- puunhankinta (+kasvatus)

SAHA MONITUOTETOIMITTAJAKSI
'- RA:n analyysi → lajittelu
- ST:n laatulajittelun kehittäminen
o lujuus
o lahonkesto, homeenkesto
o optiikka
- tuotteet:
o ikkuna-aihiot
o runkotulpat
o aihiot ulko- ja sisäkäyttöön
o kantavat rakenteet
o rinnakkaistuotteet – pelletit
- (veturit: PK-yrittäjät ← yliviivattu)

”SUPER-PUUTALO” (-ALUE ? ELINK. PALV. TEHOSTUU)
- kilpailukykyinen puutalo
- yrittäjänetworking
- kaikki vahvuudet samaan konseptiin
- hinta/laatu
- ekotehokkuus
- arkkitehtuuri
- life-style / elämys
- ym. vahvuudet
- elinkaaripalvelut

PUUTALOALUEEN SUBSTANSSI-BRANDI
- teknologinen arvoverkosto:
o huoltokirjan kehittäminen
o energiataseen seuranta
o palvelujen rakentaminen
o vakuuksien kehittäminen
- yhdessä elinkaaripalvelujen ja saneerausklusterin kanssa
- tutkimuksen KV-/arvoverkosto
o terveellisyys (+ terveelliset VOC:t, + akustiikka)
o arvoverkoston / arvoverkostojen teoria
o rakenteiden muuttaminen?
o toteutusorganisaation vahvuus

KOKORUNKOKORJUU

ELINKAARIPALVELUT
- kunnossapito – huoltoyhtiöt
- modifiointi, sisutus – suunnittelijat
- terveys
- rahoitus – pankit
- ”value development contract” rahoittajan, rakentajan, ostajan kesken
- puurakentamisen kilpailukyky kivirakentamiseen nähden paranee

”CO2-LUPA” / PÄÄSTÖKAUPPA RAKENTAMISEEN
- rakennusluvan yhteydessä
- hiiltä sitovat rakenteet
- energiatehokkuus
- pitää näkyä asuntojen hinnassa / arvoketjussa
- laskentamallin kehittäminen

RAHOITUS (FUND)
- TSK ja mahdolliset osakkuudet (yhteiset tutkimushankkeet, pääpaino: alkuvaihe: feasibility, potentiaaliset etc. epämääräiset / strukturoitavat tilanteet)
- FUNDin omistajia esim.:
o pankit
o suuryritykset
- FUNDI ”omistajiksi” aloittelevia kansainvälistä potentiaalia edustaviin firmoihin
o rahoitus
o yritykset (kansainvälinen)

”HIGH VALUE PRODUCTS”
- puun käytön inkrementaalinen lisäys eri kohteissa: hissien, autojen, veneiden sisustus, kynät, astiat, koneen osat puulelut, kännykänkuoret ? Perlos!
- segmentointi: value adding elementtinä tuotteissa
- image building ? vipuvaikutus
- life-style
- muotoilu
- syömäpuikot = m3 Kiinassa puupula

 

 

RAKENTAMINEN, TUOTTEET  

FUNKTIONAALISET PUUPINNAT
- lämpöä varaava
- antiseptisyys
- kosteuskäyttäytyminen (hengittävyys)
- akustiikka (korkeat taajuudet)
- syttymisherkkyys (haapa)
- itsepuhdistuvuus
- pihkattomuus
- nanoteknologia
- huokoisuus
- käytetään hyväksi puun luontaisia ominaisuuksia
- tuotekehitys
- tuotteistus
- designtyökalut (esim. pinta-alamäärittely, ominaisuuksien hallinta)
- puutuote
- rakenteet ja ratkaisut
- komposiittiratkaisut
- lämpötilaeroja tasaava

PUISET YMPÄRISTÖ- JA ULKORAKENNUKSET
- puutarhavajat
- autotallit
- leikkimökit ja vajat
- tanssipaviljongit
- kioskit
- infopisteet
- jätehuolto
- sähkökaapit
- pysäkkikatokset
- näkötornit
- → kokonaispalvelut
- 4-5 arkkit. tyyppiä (tuoteperheet)
- helppo ja nopea pystyttää ja purkaa
- kokonaismiljöön parantaminen
- alueen omaleimaisuuden vaaliminen
- elinkaaren hallinta
- standardoidut määräykset täyttävät, hyvän rakennustavan mukaiset osat → tuoteosakansiot
- urbaanin, perinnemaiseman ja kulttuurialueiden ympäristön huomioiminen

MAAILMANPARANNUS (0,7 %) SUOMEN KEHITYSAVUN MUUTTAMINEN METSÄNISTUTUKSEKSI
'- (maiden) ekologinen jalanjälki
- viedään metsäteknologiaa & tutkimusta
- ilmastomuutos (vähentää eroosiota, pakolaisia, vähemmän hiilidioksidia, lisää paikallista energiaa)
- kehitysapu
- vienti

LÄMMÖNERISTYS – AJATTELUN VIENTIPROJEKTI
- viileä eristys
- ”cool house”
- energiansäästö
- jäähdytysenergian vähentäminen (USA, Aasia…)
- tuettu vientiprojekti puhallusvillalle (tyhjiöpakattu…)
- sos. tilaus
- ekokaupunki
- ilmastonmuutos

PUUKUITUERISTEET
- ominaisuuksien parantaminen kuitumuokkauksella (veden imevyys, dimensiostabiliteetti, biologinen kestävyys, paloturvallisuus, käsiteltävyys)
- eristyslevystä sisustuslevyksi levyn pintakäsittelyllä → toimivuus seinälevynä
- ruiskutettavat ja paikallisesti kovettuvat ”levyt”
- pintapaperi + vanerikomposiitti levyliitokset, saumat
- kuitujen yhdistäminen muihin materiaaleihin
- digipainettu kuviointi pintaan
- kotiteatterin akustiikkalevyt
- poikkitieteellinen suunnittelu

KENNOX™-KENNOJÄRJESTELMÄT
- kartongista!
- pitkän jännevälin rakenteet
- eristävät rakenteet
- kevyet rakenteet
- vapaamuotoiset sovellukset
- asennuskanavien sovittaminen
- väliseinäjärjestelmät / välipohjat
- suur- ja pienelementtijärjestelmät
- välipohjajärjestelmät
- ovi- yms. teollisuuden käyttämän rakenteen käyttöalueiden laajentaminen
- kartongin vetolujuuden (+puristus) avaruusrakenteiden yhdistäminen

PATINEX™-TUOTEPERHE
– puun patinointijärjestelmä
– sävytysjärjestelmä
– suojaustekniikka (ekol.)
– korvaa maalin
– syövytys
– hiekkapuhallus
– vesipuhallus
– ”uuskelo”
– nopeutetaan hallitusti luonnon prosesseja
– tuotetakuu, toimivuustakuu
– teollisuus ja kuluttajat
– kierrätysjärjestelmät sekä aineelle että lopputuotteille

'PUUPARKKI'
- teemapuisto, elämyksiä
- toimii uusien ideoiden, tuotteiden testauksena
- aikuisille puun rakentamismahdollisuudet
- koululaiset, lapset: kokeilu, taidot, tietämys + kuusenkerkkä, -kahvi

”KATASTROFITALO”
- helposti koottava
- helppo kuljettaa
- telttaa parempi
- muunneltava
- eri kulttuureihin istuva ulkonäkö
- toteutusideoita
o vanerilevyt valmiilla liitoksilla
o lämpöeristys ilmaraoilla (sandwich)
o liimapuulevy
o kuormalavat pohjaksi
o rahoitusmalli: maksa vasta käytöstä
- Kennox™-kenno”hirsi”

 

 

 

Takaisin Innovaatiopajan etusivulle Päivitetty 11.07.2007