Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Tulevaisuusseminaari 2
Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin
- metsätalouden uudet toimintamallit

Tiistaina 1.6.2004 kello 9.00-17.15
Tampereen yliopisto, Pinni B-rakennus, luentosali B 1100, Tampere

Puun kysynnän muutokset, työvoiman eläköityminen ja valtion tiukkeneva budjetti tulevat muuttamaan metsätalouden toimintamalleja. Tarvitaan uusia sosiaalisia innovaatioita, jotta metsätalous menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä.

Miten metsänhoito ja puunhankinta toteutetaan tulevaisuudessa? Muuttuvatko yksityismetsätalouden toimintamallit? Mitä mahdollisuuksia tuleva kehitys avaa uusille elinkeinoille?

Muun muassa näistä kysymyksistä keskusteltiin Metsäalan tulevaisuusfoorumin järjestämässä seminaarissa "Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin - metsätalouden uudet toimintamallit." Keskustelun pohjaksi esitettiin Metsäalan tulevaisuusfoorumin metsäteknologian ja metsänhoidon työryhmien tuloksia.

Seminaariesitelmien yhteenvedot ovat luettavissa seminaarijulkaisussa (PDF 280 KB).

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
9.15-12.00 INNOVAATIOT JA TULEVAISUUDEN METSÄTALOUS
Puheenjohtaja: Kansanedustaja Tarja Cronberg
  Tilaisuuden avaus
Professori Paavo Pelkonen, Joensuun yliopisto
  Teknologisista innovaatioista uusiin toimintamalleihin
Yliasiamies Esko Aho, Sitra
  Keskustelu
 

Keitto vai mekaaninen kuidutus? (kalvot)
Liiketoiminta-analyysijohtaja Jukka Huuskonen, UPM

  Keskustelu
  Metsätalouden tulevaisuuden skenaariot (kalvot)
Professori Pertti Harstela, Metla ja professori Taneli Kolström, Joensuun yliopisto
 

Kommenttipuheenvuoro
Teollisuusneuvos Kimmo Kalela

  Keskustelu
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.50

TULEVAISUUDEN METSÄNHOITO
Puheenjohtaja: Metsäneuvos Liisa Saarenmaa, MMM

 

Tukkia, kuitua vai funktionaalisia elintarvikkeita?
Professori Bjarne Holmbom, Åbo Academi

  Uudet toimintamallit metsänhoidossa (kalvot)
Professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto
 

Metsänuudistamisen koneellistaminen: ratkaisu työvoimapulaan? (kalvot)
Tekninen johtaja Altti Keskilohko, Lännen Tehtaat Oyj

  Metsänhoidon tulevaisuus - 5 väittämää, (kalvot)
Professori Taneli Kolström, Joensuun yliopisto
  Keskustelu
  IT ja metsä vuonna 2010 - 5 väittämää (kalvot)
Myyntijohtaja Mikko Lehikoinen, Kesla Oyj
14.50-15.20 Kahvi
15.20-17.15

TULEVAISUUDEN METSÄTEKNOLOGIA
Puheenjohtaja: Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto

  Tulevaisuuden haasteet puunkorjuuteknologialle - 5 väittämää (kalvot)
Professori Antti Asikainen, Metla
 

Miten vastata tulevaisuuden haasteisiin? (kalvot)
Erikoistutkija Vesa Imponen, Metsäteho

 

Metsäpalveluyrittäjyys ja ajan henki (kalvot)
Tutkija Nuutti Kiljunen, Metla

 

Puunhankinnan ja metsäteknologian tulevaisuus - 5 väittämää (kalvot)
Professori Pertti Harstela, Metla

  Keskustelu
 

Seminaarin päätös
Johtaja Anssi Niskanen, Metsäalan tulevaisuusfoorumi, Joensuun yliopisto

 

Lisätietoja

Lisätietoja ohjelmasta ja seminaarista saat Saija Miinalta (puh. (013) 251 4008).

Kenelle tulevaisuusseminaari on suunnattu

Niille, jotka ovat kiinnostuneet metsätalouden tulevaisuuden kehityksestä.

Seminaarijulkaisu

Seminaarijulkaisu on luettavissa tästä (PDF, 280 KB)..

Tulevaisuusseminaari I

Metsäalan tulevaisuusfoorumin järjestämän tulevaisuusseminaarin "Elinkeinot globaalimuutosten pyörteissä" sivuille pääset tästä.

Takaisin Tapahtumia-sivulle
Takaisin sivun yläreunaan
Päivitetty 27.09.2004
 
   
  Joensuun yliopisto