Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Sosiaalisen kestävyyden työryhmä

Sosiaalisen kestävyyden työryhmä jaettiin kahteen ryhmään, sosiaalisen kestävyyden pääryhmään ja luontomatkailun ryhmään.

Sosiaalisen kestävyyden pääryhmä on työskennellyt kolmena alatyöryhmänä, jotka ovat pitäneet kolme yhteistä työpajaa/kokousta. Työryhmien työt yhdessä muodostavat metsäalan sosiaalista kestävyyttä eri näkökulmista tarkastelevan mutta myös eri näkökulmia korostavan ”moniäänisen” kokonaisuuden.

Sosiaalisen kestävyyden pääryhmä: Tapio Rantala (HY), Pirjo Korhonen (Meto/ Metsätalous), Heimo Karppinen (Metla), Juha Hakkarainen (MTK), Eija Pitkänen (Stora Enso), Pertti Rannikko (JoY), Jakob Donner-Amnell (JoY), Eeva Hellström (SMY), Eila Valtanen (Kainuun metsäkeskus), Thomas Wallgren (HY), Leif Rönnberg (STKL), Timo Toivonen (TUKKK) ja puheenjohtaja Olli Saastamoinen (JoY).

Sosiaalisen kestävyyden pääryhmän raportti on ilmestynyt:
Olli Saastamoinen, Jakob Donner-Amnell ja Tapio Rantala (toim.). 2006. Näkökulmia metsäalan sosiaaliseen kestävyyteen ja sen tulevaisuuteen. Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 168. 139 s.

Julkaisu on tilattavissa Joensuun yliopiston kirjastosta ja vapaasti ladattava PDF-versio löytyy täältä.

Sosiaalisen kestävyyden työryhmän alaisuuteen perustettiin erityinen työryhmä pohtimaan luontomatkailua, koska sen katsottiin olevan taloudelliselta merkitykseltään tärkein ja tulevaisuuden kannalta lupaavin metsien ns. "uusista" käyttömuodoista. Työryhmä on pyrkinyt saamaan moni-ilmeisen luonto- ja metsämatkailun nykyisestä laajuudesta ja merkityksestä entistä jäsentyneemmän kokonaiskuvan ja luotaamaan sen tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistarpeita.

Luontomatkailun ryhmään kuuluivat : Eeva Koivula (Lusto), Liisa Tyrväinen (HY), Liisa Hentinen (MEK), Teppo Loikkanen (Matkailun osaamiskeskus), Matti Määttä (Metsähallitus), Jarkko Saarinen (Oulun yliopisto), Arvo Peltonen (JoY) ja puheenjohtaja Olli Saastamoinen (JoY).

Luontomatkailun ryhmän raportti on ilmestynyt:
Koivula, Eeva ja Saastamoinen, Olli (toim.). 2005. Näkökulmia luontomatkailuun ja sen tulevaisuuteen. Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedonantoja 165. 80 s.

Julkaisu on tilattavissa Joensuun yliopiston kirjastosta ja vapaasti ladattava PDF-versio löytyy täältä.

 

Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivulle Päivitetty 19.09.2006
 
     
  Joensuun yliopisto