Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmän työhön ovat osallistuneet: Marketta Ahtiainen (P-K ymp. keskus), Leena Finer (JoY), Pentti Hakkila (VTT), Pirkko Heikinheimo (YM), Eeva Hellström (SMY), Riitta Julkunen-Tiitto (JoY), Atte Komonen (JoY), Jouko Kostamo (Tapio), Jari Kouki (JoY), Simo Kyllönen (HY), Tuomas Laurila (Ilmatieteenlaitos), Juho Matala (JoY), Raisa Mäkipää (Metla), Pekka Niemelä (JoY), Ari Niiranen (P-K metsäkeskus), Tuula Nuutinen (Metla), Heli Peltola (JoY), Heidi Vanhanen (Metla), Eero Väisänen (UPM), Sanna Leinonen (JoY), Anssi Niskanen (JoY) ja Seppo Kellomäki (JoY). Ympäristötyöryhmän vetäjä on professori Seppo Kellomäki.

Ympäristöryhmä pyrki arvioimaan sitä, miten ympäristönmuutos ja metsiin kohdistuvat uudet odotukset vaikuttavat metsätalouden toimintaedellytyksiin ja kykyyn työllistää. Ympäristötyöryhmän työ koostui teemaan liittyvistä alustuksista sekä useasta seminaaritilaisuudesta, joissa pohdittiin ryhmänä alustusten antia ja hahmotettiin kehityskulkuja siitä, miten ympäristönmuutos vaikuttaa metsien kasvuun ja kehitykseen ja miten metsätaloudessa tulisi varautua tunnistettuihin kehityskulkuihin.

Työn tulokset on koottu Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan tiedonannoissa ilmestyneeseen raporttiin:
Kellomäki, Seppo ja Leinonen, Sanna. 2005. Ekologinen kestävyys, ympäristönmuutos ja metsätalous - Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 164. 71 s.

Raportti on tilattavissa Joensuun yliopiston kirjastosta ja vapaasti ladattava PDF-versio löytyy täältä.

 
Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivulle Päivitetty 19.09.2006
 
     
 
Joensuun yliopisto